กำแพงเพชร-คณะกรรมาธิการวุฒิสภาและสมาชิกจัดกิจกรรมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
กีฬา

กำแพงเพชร-คณะกรรมาธิการวุฒิสภาและสมาชิกจัดกิจกรรมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการวุฒิสภาและสมาชิก นำโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานกรรมการ, พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมการการกีฬา, นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา , นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมเปิดคลินิกสอนฟุตบอล ให้เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเนื่องด้วยรัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมสำหรับการฝึกอบรมทักษะและเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่เชิงบวก และดึงเยาวชนให้ออกจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุน และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนยาวชนให้ได้รับโอกส และมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามาถที่สนใจของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะและเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยได้รับเกรียติจากนายส่งเสริม มาเพิ่ม อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาเป็นวิทยากร พร้อมเพื่อนสมาชิก มาให้ความรู้การฝึกอบรมทักษะและเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล ให้กับเด็กๆในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น