กำแพงเพชร-วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงกรรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงกรรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวังกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงกรรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,พลตำรวจตรีระวีพรรษ อมรมุณีพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร, นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานเนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ควรที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้การส่งเสริมงานด้านศาสนาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา ให้ศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการส่งเสริมกรดำเนินการจัดกิจกรรมในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว
จึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 31 สิงหาคม 2563

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น