กำแพงเพชร-นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชรและประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้น อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร รับฟังความทุกข์ร้อนจากปากประชาชน เพื่อเสนอต่อ
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชรและประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้น อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร รับฟังความทุกข์ร้อนจากปากประชาชน เพื่อเสนอต่อ "รัฐบาล" ให้ช่วยแก้ไข


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ส.ค.63 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร และประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ,นายฐิตินันท์ แสงนาค รองประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี บัญหาร บุญมี นายอำเภอคลองลาน ,นายรังษี ไผ่สอาด นายกสมาคมชาวไร่มันมำปะหลังแห่งประเทศไทย ,นางยุวดี ทองอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (พื้นที่คลองลาน) ,ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ ผู้ชำนาญการประจำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำท้องถิ่น ได้จัดสัมนาบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยมีประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คน เข้าร่วมสัมนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่เชิงลึก

ซึ่งการลงพื้นที่อำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร ครั้งนี้ ได้เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของประชาชนที่เดือดร้อน โดยปัญหาหลักที่ต้องได้รับการแก้ไขคือเรื่องของ "ที่ดินทำกิน" เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลัง และพืชไร่อื่นๆ แต่สิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่ทำกินนั้นยังเป็นพื้นที่ป่าสงวน และบางรายก็ยังถือสิทธิ์โฉโนด สปก. ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ทำให้ปัญหาการครอบครองสิทธิ์นั้นเกิดความเดือดร้อนต่อผู้ประกอบอาชีพ อีกทั้งพื้นที่คลองลานนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพขร ประเด็นการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญที่ต้องมีการพูดคุยเพื่อนำไปเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขผลักดัน


นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร และประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ทุกครั้งที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ตนเองจะรับทราบปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งการทำกิน ปัญหาปากท้อง การดำรงชีวิต ร่วมถึงระบบธุรกิจในพื้นที่ ยอมรับว่าหนักจริง เนื่องจากเราเจอปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 กระทบด้วย และขณะนี้เริ่มคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดี ตนเองต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ร่วมต่อสู้ไปพรัอมๆกับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ในวันนี้ปัญหาที่เข้ามารับฟังจากปากประชาชน จะเป็นการสะท้อนไปถึงรัฐบาล ให้รีบแก้ไข้และสนับสนุนในทุกประเด็นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีมีสุขตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน เมื่อตนเองเข้ามาทำหน้าที่ตัวแทนของประชาชนแล้ว จะไม่ยอมหยุดนิ่งที่จะทำงานเพื่อประชาชน


หลังจากนั้นประชาชนที่มาร่วมสัมนาก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของตนเองและท้องถิ่นทุกๆด้านอย่างเปิดกว้าง เพื่อให้คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ได้รับฟังและนำไปแก้ไขเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น