กำแพงเพชร-โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยการติวภาค ก (กพ) ในการสอบบรรจุราชการ ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
สังคม

กำแพงเพชร-โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยการติวภาค ก (กพ) ในการสอบบรรจุราชการ ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม


ที่ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดกำเหนิด (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยการติวภาค ก (กพ) ในการสอบบรรจุราชการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมโดยมี อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะครู นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน


การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยการติวภาค ก (กพ.)ในการสอบบรรจุราชการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม และเพื่อพลักดันให้นักศึกษาในโปรแกมวิชาการพัฒนาสังคมสามารถสอบบรรจุราชการได้


โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้ใน 4 วิชา ดังนี้ ดร. ชลธิศ เสือนุ่ม (วิชาคณิตศาสตร์), อาจารย์อนุพงค์ รุ่งน้อย (วิชากฎหมาย), อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง (วิชาภาษาไทย) และ ดร. วิชุรา วินัยธรรม (วิชาภาษาอังกฤษ)

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น