กำแพงเพชร-PN SOCCER จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกาย ภายใต้มาตราการ New Normal
กีฬา

กำแพงเพชร-PN SOCCER จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกาย ภายใต้มาตราการ New Normalที่สนาม PN SOCCER ด้านในสวนเพชรรีสอร์ท นายทรงพล ไม้หอม ได้ดำเนินจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน PN SOCCER CUP รุ่นประชาชนทั่วไป โดยมี นักกีฬาฟุตบอลจากพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 175 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการหันมาออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ และเพื่อพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล ห่างไกลจากยาเสพติดบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองของบรรดานักกีฬาฟุตบอล ภายใต้มาตราการด้านสาธารณสุข ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และการเว้นระยะห่างทางสังคม

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น