กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ออกพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชน
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ออกพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชน


ฤดูฝนถือเป็นฤดูกาลที่เกษตรกรหลายคนต่างรอคอยที่จะได้เข้าไร่นาเพื่อทำการเกษตรกรรม แต่ก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ตามมาเสมอนั่นก็คือ โรคไข้เลือดออก ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกวัย ซึ่งถ้าได้เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือบางรายอาจถึงเสียชีวิตได้


นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย ได้มองเห็นถึงอันตรายที่เกิดจากไข้เลือดออก จึงได้มอบหมายให้ นายเกรียงไกร ชูศักดิ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ออกพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด


ทั้งนี้ นายเกรียงไกร ชูศักดิ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมปฏิบัติตามแนวทาง “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้ 1.เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา

ข่าว/ภาพ ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา เนียมนิ่ม  ทีมข่าววีสปอร์ตกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16
17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น