กำแพงเพชร-ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กต.ตร.สภ.เมืองกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กต.ตร.สภ.เมืองกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.สภ.เมืองกำแพงเพชรได้เชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กต.ตร.สภ.เมืองกำแพงเพชร โดยมี นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ เพื่อรับแนวนโยบายพัฒนาและบริหารงานตำรวจ ตลอดจนรับฟังคำปรึกษา และให้คำเสนอแนะและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของสถานีตำรวจเพื่อนำมาปรับปรุงส่งเสริมให้มีการพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
โดยมี พ.ต.ท.ภาณุวัฒน์ ภูจอมเพชร เลขานุการได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประธานและคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองฯได้รับทราบทั้ง 5 สายงานประกอบด้วยงานด้านอำนวยการ-งานป้องกันปราบปรามและงานจราจร -งานด้านสอบสวน - การสืบสวน ต่างๆ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16
17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น