กำแพงเพชร-คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชร-คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวอชิรญา แปงเสน (ชุดสีฟ้า) นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นผู้แทนสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมี พ.ญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ร่วมกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตแห่งประเทศไทย โดยนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้นการป้องกันบุคลากรด้านสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเกิดความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการ และเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ของโควิด-19 ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพลังความร่วมมือและร่วมใจของทุกๆคนจะสามารถช่วยลดการแพร่เชื้อของไวรัสร้ายนี้ให้จบลงได้โดยเร็วที่สุด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
8
9
10
12
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น