กำแพงเพชร-ปล่อยแถวออกตรวจตามข้อกำหนด พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ปล่อยแถวออกตรวจตามข้อกำหนด พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. (มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น. ณ หน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีปล่อยแถวระดมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมด้วยนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีพ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.สภ.เมืองกำแพงเพชรกล่าวรายงานเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดตาม มาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นตันไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำหนดให้มีการปล่อยแถวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ตาม มาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินและให้บูรณาการร่วมกับฝ่ายทหารและภาคีเครือข่าย โดยจัดให้มีการปล่อยแถวในศุกร์วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น.นั้นตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จึงกำหนดให้จัดพิธีปล่อยแถวระดมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ตาม มาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น. ณ หน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการปล่อยแถวเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงโดยมี สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร จัดกำลังตำรวจสายตรวจจำนวน 115 นาย สายตรวจรถยนต์ จำนวน 5 คัน , สายตรวจ รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คัน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ้ายพลเรือน ,อาสาสมัครตำรวจบ้าน กู้ชีพ/กู้ภัย จำนวน 30 นาย กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จัดกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบ และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รวม 22 นาย พร้อมรถยนต์กระบะจำนวน 4 คัน และสถานีตำรวจภูธรทรงธรรม จัดกำลังตำรวจ 22 นาย พร้อมรถยนต์สายตรวจ 2 คัน รวมทั้งหน่วยงานทหาร สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ขนส่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
8
9
10
12
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น