กำแพงเพชร-นายอำเภอคลองลาน ประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค COVID – 19
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-นายอำเภอคลองลาน ประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค COVID – 19


vsportkamphaengเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค COVID – 19 และมอบหน้ากากอนามัยให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอคลองลาน ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองลาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้เพื่อให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 69 หมู่บ้าน จะได้นำข้อมูล ข่าวสาร และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นำไปเผยแพร่ให้กับลูกบ้านได้รับรู้ รับทราบ และปฏิบัติโดยทั่วกัน อีกทั้ง นอภ.คลองลาน ได้เน้นย้ำ คุมเข้มตามมาตรการ 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเอกซเรย์ชาวต่างชาติ และผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครโดยให้กักตัวอยู่ที่บ้านภายใน 14 วัน เพื่อสกัดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคนจึงต้องร่วมมือกันหากไม่มีมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดอาจจะรุนแรง จนทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ข่าว-ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
8
9
10
12
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น