กำแพงเพชร-นายอำเภอคลองลาน ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชน
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-นายอำเภอคลองลาน ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชน


vsportkamphaengเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ และขอความร่วมมือปิดตลาดนัดเร่ ชั่วคราว ณ ตลาดนัดเร่ ตำบลคลองน้ำไหล พร้อมด้วยนางสางศุภาภรณ์ นุชนุ่ม ปลัดอาวุโสอำเภอคลองลาน จนท.สาธารณสุขอำเภอคลองลาน ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองลาน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองลาน


ทั้งนี้สถานดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังได้แนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าทุกร้าน ต้องสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งจัดหาแอลกอฮอล์เจล ไว้ใช้ล้างมือก่อนซื้อขายสินค้ากัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโนยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผลปฏิบัติ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนยินดีให้ความร่วมมือทุกประการ

ข่าว-ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
8
9
10
12
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น