กำแพงเพชร-ชมรมวิศวจุฬาฯ06 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมบททุนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
สังคม

กำแพงเพชร-ชมรมวิศวจุฬาฯ06 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมบททุนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ วัดกุฏิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ชมรมวิศวจุฬาฯ06 จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมบททุนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลพรานกระต่าย โดยมี พญ.พจนีย์ วัชรกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และชมรมวิศวจุฬาฯ06 เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน
หลังเสร็จสิ้นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมบททุนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลพรานกระต่ายในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลพรานกระต่าย ได้รับมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย จาก ชมรมวิศวจุฬาฯ06 เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลพรานกระต่ายต่อไป

ข่าว-ภาพ ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา เนียมนิ่ม สายข่าวสายกีฬาอำเภอพรานกระต่ายรายงาน

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น