กำแพงเพชรข่าวกีฬา- 4 จังหวัดร่วมตะบันแข้งฟุตบอล 4 เส้า เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา- 4 จังหวัดร่วมตะบันแข้งฟุตบอล 4 เส้า เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.30 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากทีมสิงโตเมืองกำแพง ได้รับเกียรติเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 4 เส้าเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการออกกำลังกาย นำโดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร,นายไพโรจน์ แก้วแดง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,พันเอกประสาน แสงศิริรักษ์ เสธนาธิการ กองทัพภาค 3 ,นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสโมสรสิงโตเมืองกำแพง ,นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ,นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ ,นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอปางศิลาทอง, นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร และสมาชิกทีมสิงโตเมืองกำแพงเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กันจำนวนมาก


โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันคือ ทีมจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ทีมจังหวัดตาก นำโดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ทีมจังหวัดสุโขทัย นำโดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และทีมจังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์


ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงาน รัฐและเอกชน ได้ออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพ หันมาดูแลและเอาใจใส่สุขภาพของตนเองโดยใช้เวลาว่างจากการทำงานมาเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันและกันโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อและพัฒนาร่างกายจิตใจให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่วนบรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานโดยมีกองเชียร์ของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมเชียร์ทีมของตนเองกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งการแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งต่อไปจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น