กำแพงเพชรข่าวกีฬา-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการประกวดกิจกรรมพื้นบ้านและท้องถิ่น
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการประกวดกิจกรรมพื้นบ้านและท้องถิ่น"ชากังราวว่าวไทย" ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2563 (มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประกวดกิจกรรมพื้นบ้านและท้องถิ่น"ชากังราวว่าวไทย" ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2563 ร่วมด้วยนายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


ประเทศไทยมีการเล่นว่าวกันมาช้านานแล้ว มีบันทึกไว้ครั้งแรกก็คือ ในสมัยพระร่วง พงศาวดารเหนือกล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงปล่อยว่าว จนขาดลอยไปตกถึงเมืองตองอู่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2231 ลาอู แบร์ เขียนจดหมายเหตุไว้ว่าเจ้านายและขุนนางไทยนิยมเล่นว่าว สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า-นภาลัยก็ทรงโปรดว่าวจุฬา การเล่นว่าวครั้งประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2998 ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการเล่นว่าวหน้าพระที่นั่ง ประกอบด้วย วงมโหรี ปี่พาทย์ และมีรางวัลให้ผู้ชนะ ดังนั้นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้ให้ความสำคัญต่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดกิจกรรมพื้นบ้านและท้องถิ่น "ชากังราวว่าวไทย" ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2563 กิจกรรม อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาและการละเล่นของท้องถิ่นไทย "ชากังราวว่าวไทย"ขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน (ริมปิง) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อฟื้นฟูและสืบสานว่าวไทยและการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป

2. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของช่างฝีมือพื้นบ้านไทยในท้องถิ่นที่ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ให้แก่ลูกหลาน

3. เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องของการละเล่นพื้นบ้านว่าวไทย ให้เป็นมรดกตกกอดที่บรรพบุรุษของเราได้คิดค้นและถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานในท้องถิ่นสำหรับในปีนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

- เชิญชมนิทรรศการ "ชากังราวว่าวไทย" อาทิ ประวัติความเป็นมาว่าวไทย นิทรรศการว่าว 4 ภาค

- การสาธิตการทำว่าวจากปราชญ์ชาวบ้าน จาก "กลุ่มอนุรักษ์ว่าวไทยทรงธรรม"

- การสาธิตการเล่นว่าวที่ถูกวิธี

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น