กำแพงเพชร-บริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟ-ใส่หมวกกันน็อกล๊อกสายรัดคาง
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-บริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟ-ใส่หมวกกันน็อกล๊อกสายรัดคาง

vsportkamphaengเมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชรโดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟ-ใส่หมวกกันน็อกล๊อกสายรัดคาง” กล่าวต้อนรับโดย อาจารย์พจมาน บารมี ครูชำนาญการ รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร และกล่าวรายงานโดยนาสมศักดิ์ ขำสกุล กรรมการผู้จักการบริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด


เนื่องด้วยปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจราจรเป็นสาเหตุให้ประชาชนต้องสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของรถจักรยานยนต์ที่มีความคล่องตัวในการใช้งานสูง และใช้ได้ในทุกสภาพถนน เป็นที่หน้าสังเกตว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในวัยหนุ่มสาว อายุระหว่าง 15-30 ปี ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นชอบความคึกคะนองตื่นเต้นท้าทาย ขาดความยั้งคิด ล้วนเป็นตัวแปลที่ทำให้เกิดพฤติกรรมอันเสี่ยงอันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นบริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญต่างๆ


ดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ “โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ-ใส่หมวกกันน็อกล๊อกสายรัดคาง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และการดูแลรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้นโดยบริษัทฯหวังที่จะมุ่งปลูกจิตรสำนึกให้กับผู้ขับขี่ให้ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรและร่วมคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ถนน อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การลดอุบัติเหตุได้ในที่สุดและน้อยลง ดังนั้นบริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิสจำกัด จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวร่วมกับโรงเรียนพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชรโดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน ทุกท่านจะได้รับหมวกกันน๊อกคนละ 1 ใบ และบริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้มีบริการตรวจเช็คเครื่องรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกคันฟรี และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ในราคา 39 บาท จากปกติ 130 บาท

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น