กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันฟุตบอล อส.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันฟุตบอล อส.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. ที่ลานกีฬา 80 พรรษา มหาราชัน ต้านภัยยาเสพติด ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายกองเอก เชาวลิตร แสงอุทัย ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันเปตอง สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 และการแข่งขันฟุตบอล อส.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยมี นายกองตรี สุทธิวิทย์ สายหยุด ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายศุภโชค ภูสมตา ,น.ส.ขวัญสิริ บุญเกิด ,นายภาณุพงษ์ เรี่ยวแรง, นายอำนาจ ใจ ตาวงค์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร และอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้องเพรียงซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬา อส.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก อส. อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยมีกองร้อย อส. ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 12 กองร้อย และส่วนราชการของที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร แบ่งออกเป็น 4 สี ดังนี้1. สีแดง ประกอบด้วย กองร้อย อส.อำเภอโกสัมพีนคร / กองร้อย อส.อำเภอคลองขลุง / กองร้อย อส.อำเภอทรายทองวัฒนา

2. สีเขียว ประกอบด้วย กองร้อย บก.บร.อส.จังหวัดกำแพงเพชร/กองร้อย อส.อำเภอปางศิลาทอง / กองร้อย อส.อำเภอบึงสามัคคี

3. สีเหลือง ประกอบด้วย กองร้อย อส.อำเภอพรานกระต่าย / กองร้อย อส.อำเภอลานกระบือ /กองร้อย อส.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

4. สีฟ้า ประกอบด้วย กองร้อย อส.อำเภอคลองลาน /กองร้อย อส.อำเภอไทรงาม /กองร้อย อส.อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ยังได้ให้โอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอส.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการแข่งขัน พร้อมเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาทุกๆสี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น