กำแพงเพชรข่าวกีฬา- คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬา ตำบลสระแก้ว จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด(มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา- คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬา ตำบลสระแก้ว จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด(มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนประชาสันติภาพฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬา ตำบลสระแก้ว  จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด โดยเปิดโอเพ่น รุ่นประชาชนทั่วไป โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ทีม ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยชนะเลิศโดยมีเงินรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วย

รางวัลที่ 2 รับรางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วย

รางวัลที่ 3 รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วย

ซึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักกีฬาได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วในปัจจุบันเยาวชนมักมีปัญหาค้นสิ่งเสพติด มัวมาอบายมุข ไม่สนใจต่อกาศึกษาเล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติด

การแข่งขั้นกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่า น้ำใจนักกีฬา อีกด้วย

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น