กำแพงเพชร-งานเลี้ยงสังสรรค์คณะกรรมการมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ (มีคลิป)
สังคม

กำแพงเพชร-งานเลี้ยงสังสรรค์คณะกรรมการมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ (มีคลิป)


vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 คณะกรรมการมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ โดยมี นายจิรวัฒน์ เลิศชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ และคณะกรรมการ นำโดย นายธำรง อัศวสุธีรกุล ประธานที่ปรึกษาผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร, พลตำรวจตรีขัตติยะ, อนัน ตวงศ์ และคณะกรรมการฝ่ายบริหารต่างๆ เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณกุศลร่วมกันต่อไปมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ จัดตั้งเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยฉับพลันทั่วประเทศ ในลักษณะการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต และเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ อย่างทันท่วงที ตลอดจนสงเคราะห์เรื่องทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และโรงเรียน

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น