Happy Teacher Day 2020 คุณครูเตรียมตัวให้พร้อมไปดูหนังฟรี ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
สังคม

Happy Teacher Day 2020 คุณครูเตรียมตัวให้พร้อมไปดูหนังฟรี ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ


vsportkamphaeng

Happy Teacher Day 2020 คุณครูเตรียมตัวให้พร้อมไปดูหนังฟรีกัน!! แล้วอย่าลืมบอกนักเรียนด้วยนะว่า วันครูปีนี้ ครูลาไปดูหนังนะ เฉพาะวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

#เงื่อนไข

- แสดงบัตรประจำตัวครู (บัตรข้าราชการครู, บัตรครูเอกชน หรือ บัตรครูฝึกสอน ปี 2563) ต่อพนักงานที่ Box Office หรือ M Corner เพื่อรับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติ และที่นั่งปกติ)

- 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ เฉพาะแถว E และ แถว F ที่นั่งปกติและโรงภาพยนตร์ระบบปกติ ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้

- ใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 เท่านั้น - จำนวนจำกัด 30,000 สิทธิ์

- รับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์เท่านั้น

- บัตรชมภาพยนตร์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้าวันครู ครูสมัครสมาชิก หรือ ต่ออายุบัตร M GEN ฟรี!!

#เงื่อนไข

- แสดงบัตรประจำตัวครู (บัตรข้าราชการครู, บัตรครูเอกชน หรือ บัตรครูฝึกสอน ปี 2563)

- สมัคร หรือ ต่ออายุ M Gen Regular และ Freedom ฟรี

- 1 คนต่อ 1 สิทธิ์

- กิจกรรมภายในวันที่ 16 มกราคม 2563

- จำนวนจำกัด 10,000 สิทธิ์

- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏ การสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทำโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือ ความเสียหายแก่บริษัท ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่และวันที่ในเอกสารฉบับนี้ของบริษัทโดยชัดแจ้ง

#อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/TeacherDay2020 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#HappyTeacherDay2020 #MajorTeacherDay2020

#วันครูครูดูหนังฟรี2020 #เมเจอร์วันครู2020

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น