กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (มีคลิป)
สังคม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะสิริจิตอุทยาน โซน A (โซนสนามเด็กเล่น) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ของนายกรัฐมนตรีฯ และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นด้านต่าง ๆ และนักกีฬาดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตลอดจน เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ให้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,การแสดงของทหารพรานที่ 35 ชุดการแสดง “ทหารทรหด” ,การมอบของขวัญของรางวัล แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เด็กและเยาวชนร่วมทดสอบขับขี่เจ็ทสกี โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และบริษัท Siam watercraft ร่วมกิจกรรมดนตรีคาราโอเกะ ร่วมเล่นเกม และรับของรางวัล และร่วมกิจกรรมตามเต็นท์ต่างๆ เช่น เต็นท์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร , เต็นท์กิจกรรมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล , เต็นท์กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุนครชากังราวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนั่งรถรางชมเมืองกำแพงเพชร (ฟรี) โดยมีจุดขึ้น – ลงรถราง ณ บริเวณหน้าป้ายสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ (ริมปิง) และรับประทานอาหารตามซุ้มอาหารของของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ และซุ้มอาหารของผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อีกด้วย

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น