กำแพงเพชรข่าวกีฬา-เปิดรับสมัครการแข่งขันวิ่ง โครงการ เดินวิ่งสู่ชีวิตใหม่ เพื่อห่างไกลโรคที่เราสร้างเอง
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-เปิดรับสมัครการแข่งขันวิ่ง โครงการ เดินวิ่งสู่ชีวิตใหม่ เพื่อห่างไกลโรคที่เราสร้างเอง

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แห่งความสุข Happiness Center ได้มีการเปิดรับสมัครการแข่งขันวิ่ง โครงการ เดินวิ่งสู่ชีวิตใหม่ เพื่อห่างไกลโรคที่เราสร้างเอง เป็นวันสุดท้าย โดยมีนายเกรียงไกร ชูศักดิ์ เป็นเจ้าหน้าที่เปิดรับสมัครการแข่งขัน โดยมีนักกีฬาจากพื้นที่ต่างๆ เดินทางมาสมัครอย่างมากมาย


วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน

1.เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร

2.เพื่อให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน เพื่อเป็นการการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด

4.เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย

5.เพื่อช่วยเหลือชมรมฌาปนกิจผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรานกระต่าย


การแข่งขันวิ่งโครงการ "เดินวิ่งสู่ชีวิตใหม่ เพื่อห่างไกลโรคที่เราสร้างเอง" มีการแบ่งระยะทางวิ่งเป็น 3 รุ่น คือ ระยะ 5.5 กิโลเมตร, ระยะ 10.5 กิโลเมตร และระยะ 21.1 กิโลเมตร สำหรับนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถมารับหมายเลขวิ่ง BIB ได้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์แห่งความสุข Happiness Center โดยกำหนดการวันแข่งขันจะมีขึ้นในวัน เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 05.15 น.

พิธีเปิดการแข่งขัน

เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21.1 km

เวลา 05.45 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.5 km

เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 5.5 km

ภาพ/ข่าว หมวดเติ้ล รองเท้าแตะ ทีมข่าวกีฬาวีสปอร์กำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น