กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประจำปี 2562 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประจำปี 2562 (มีคลิป)


vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสะอึ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีนายแพทย์พงษ์พิชิต ประไพตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่ากำแพงเพชร ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่า โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เนื่องด้วยสมาคมศิษย์เก่ากำแพงเพชร เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคุม โดยมีนายกสมาคมและกรรมการหลายฝ่ายเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ทั้งอาคาสถานที่และกิจการนักเรียนในปีการศึกษา 2562 นี้ สมาคมศิษย์เก่ากำแพงเพชร จึงได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และแข่งขันระหว่างศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากศิษย์เก่าแต่ละรุ่นมาร่วมทำการแข่งขันในวันที่ 7 ธันวาคมนี้โดยการแข่งขันแบ่งเป็นเป็น 4 รุ่น ดังนี้

1. รุ่นกระทิง (รุ่นเล็ก) คือศิษย์กาที่จบปีการศึกษา 2547 - 2555

2. รุ่นสิงห์ (รุ่นกลาง) คือศิษย์เก่าที่จบปีการศึกษา 2539 - 2546

3. รุ่นเสือ (รุ่นใหญ่) คือศิษย์เก่าที่จบก่อนการศึกษา 2533 - 2533 ลงไป

4. รุ่นเสือ (เสือสเปเชียล) คือ 4 รุ่นที่จบปีการศึกษา 2525 - 2529

โดยมีการแบ่งรางวัลของแต่ละรุ่นเป็น ถ้วยรางวัลชะเลิศ ,ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง, ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ,ถ้วยรางวัลกองเชียร์ ,รางวัลชมเชย,และถ้วยรางวัล Fair Play สำหรับทีมที่เล่นสุภาพมีน้ำใจนักกีฬา
ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ,ห้างร้านต่างๆ,และศิษย์เก่าหลายๆท่านที่สนับสนุนการแข่งขัน ตลอดถึงศิษย์รุ่นพุทธานุสรณ์และรุ่นภัทรภิญโญที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน ทีมงานทุกคนที่ช่วยกันทำให้งานออกมาเรียบร้อยละมีความพร้อมที่ดีก่อนทำการแข่งขันในครั้งนี้

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น