กำแพงเพชร-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนพิไกรวิทยา (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนพิไกรวิทยา (มีคลิป)

vsportkamphaengพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิไกรวิทยา ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ
จากนั้นผู้บริหารโรงเรียนพิไกรวิทยา กล่าวรายงานแนะนำโรงเรียนและรายงานผลการดำเนินการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนพิไกรวิทยา เป็นหนึ่งในโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และความคืบหน้าการบริหารงาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนให้กับคณะครู และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง


เพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น