กำแพงเพชร-โรงพยาบาลกำแพงเพชร ก้าวสู่โรงพยาบาลดิจิทัลทันสมัยด้วยเทคโนโลยี Smart Hospital (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-โรงพยาบาลกำแพงเพชร ก้าวสู่โรงพยาบาลดิจิทัลทันสมัยด้วยเทคโนโลยี Smart Hospital (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข , นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 3 , นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ,แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร คณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมกันในพิธีเปิดโครงการ Smart Hospitalเนื่องด้วยโรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นโรงพยาบาลขนาด 410 เตียง รับผิดชอบประชากรในจังหวัดกำแพงเพชร 700,000 คน มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยนอก 1,400 – 1,600 ราย/วัน ผู้ป่วยใน 420 – 500 ราย/วัน มีความแออัด , ระยะเวลารอคอยยาวนาน ประกอบกับการขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชรจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน โดยใช้เทคโนโลยี เข้ามาพัฒนาการทำงานโดยจำทำโครงการ Smart Hospital ในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่

1. OPD Paperless

2. IPD Paperlessโดยใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมจากระบบค้นเอกสารและแฟ้มประวัติผู้ป่วยไปสู่ระบบไร้เอกสารทั้งผู้ป่วนอกและผู้ป่วยใน มีการเชื่อมโยงของข้อมูลในทุกแผนกของโรงพยาบาล ผลลัพธ์ที่ได้คือ การลดระยะเวลารอคอย , ลดภาระงานของบุคคลกร ,ลดการสูญหายของเวชระเบียน , ลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร , เพิ่มความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ทำให้ความพึงพอใจของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้เริ่มเปิดดำเนินการที่หอผู้ป่วยเด็กล่างและจะพัฒนาให้เต็มพื้นที่ทุกหอผู้ป่วยภายในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น