กำแพงเพชร-โครงการเด็กดีจาก บริษัท ปตท.สผ. สยามจำกัด  มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 100,000 บาท
สังคม

กำแพงเพชร-โครงการเด็กดีจาก บริษัท ปตท.สผ. สยามจำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 100,000 บาท

vsportkamphaengเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ปตท.สผ. สยามจำกัด ดำเนินโครงการเด็กดีจาก บริษัท ปตท.สผ. สยามจำกัด มหาชน มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยมี คุณอิงอร สร้อยสุวรรณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์การผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) เป็นผู้มอบและ นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้แทนรับทุนการศึกษา /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น