กำแพงเพชร-โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา โภชนาการ และการเข้าสังคม (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา โภชนาการ และการเข้าสังคม (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา โภชนาการ และการเข้าสังคมโดยมีการฝึกปฏิบัติ การทำอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีประโยชน์ทางโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดโต๊ะอาหารฝึกการรับประทานอาหารร่วมกันในสังคม ซึ่งการฝึกปฏิบัติในกิจกรรมดังกล่าวมีการให้คะแนนเรื่องของอาหารโดยมีคณะกรรมการทรงคุณวุฒิที่คัดมาจากคณะกรรมการของโรงเรียนเนื่องด้วยในปัจจุบัน อาหารได้เข้ามามีบทบาทต่อผู้บริโภคมากขึ้น จากอดีตที่ผู้คนให้ความสําคัญกับอาหารที่ตนมีหรือหามาได้ แต่ความเจริญก้าวหน้าของสังคมในปัจจุบัน ทําให้ผู้คนให้ความสําคัญกับ รูปลักษณ์ภายนอก รสชาติและราคาของอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่คนคํานึงถึงว่าตนจะเลือกบริโภค อาหารนั้นๆหรือไม่โดยไมได้คํานึงถึงประโยชน์ต่อสุขภาพที่จะได้รับและในวิถีชีวิตที่เร่งรีบนี้ทําให้คนไม่ มีโอกาสที่จะเลือกบริโภคอาหารให้ได้ครบ ตามความต้องการของร่างกายรวมทั้งยังมีเวลาในการออกกําลังกายที่น้อยลงดังนั้นการพึ่งพาอาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าสารอาหารที่ดีและได้ครบตามความต้องการของ ร่างกายจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ผู้คนเลือกบริโภคและส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น


ด้วยเหตุนี้โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา โภชนาการ และการเข้าสังคมโดยมีการฝึกปฏิบัติ การทำอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีประโยชน์ทางโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ความรู้ แก่นักเรียน ให้รู้จักวิธีการทําอาหารเพื่อสุขภาพ ที่สามารถทําได้เองและวัตถุดิบ ก็สามารถหามาได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน เวลาและมีอาหารที่มีประโยชน์มาบริโภคได้อีกด้วย
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นำมาซึ่งความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสามัคคี ของนักเรียนผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น