กำแพงเพชรข่าวกีฬา-โรงเรียนวัชรวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ฟ้า ชมพู เกมส์  ประจำปี 2562 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-โรงเรียนวัชรวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ฟ้า ชมพู เกมส์ ประจำปี 2562 (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.ไพยชนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ฟ้า ชมพู เกมส์ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกาย เพื่อห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมด้วย คณะครู อาจารย์ นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นกุศโลบาย ในการบริหารจัดการหรือเป็นสื่อเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและวัตถุประสงค์อื่นๆอีกมากมาย เพราะการเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ยังสามารถสร้างสุขภาพจิตที่ดีทำให้ผู้เล่นสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังคำกล่าวที่ว่า “กีฬาๆเป็นยาวิเศษ ตัดทอนกิเลส ทำคนให้เป็นคน”และผู้แข่งขันกีฬาจะต้องเข้าใจปรัชญาการแข่งขันกีฬาคือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วแทนที่การเล่นกีฬาจะเป็นประโยชน์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดโทษตามมาด้วยเช่นการก่อการทะเลาะวิวาท การพนันขันต่อ หรือแม้แต่การสร้างความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง ครอบครัว สถาบันการศึกษาและประเทศชาติ


ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวัชรวิทยาในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬาของนักเรียน 2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 4. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 5. เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการศึกษาวิชาการในห้องเรียนโดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทได้แก่ กีฬาฟุตบอล 11 คน, กีฬาฟุตซอล ,กีฬาบาตเกตบอล, กีฬาเทเบิลเทนิส ,กีฬาวอเล่บอล, กีฬาเปตอง, และกีฬาพื้นบ้าน ทั้งนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์ของแต่ละคณะสีอีกด้วย โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัชรวิทยา

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น