กำแพงเพชรข่าวกีฬา-ปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีประจำตำบลเทพนคร “บ้านโคนเหนือคัพ” ครั้งที่ 38 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-ปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีประจำตำบลเทพนคร “บ้านโคนเหนือคัพ” ครั้งที่ 38 (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านคนฑี นายนเรศ อินทปัตย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีประจำตำบลเทพนคร “บ้านโคนเหนือคัพ” ครั้งที่ 38 ร่วมด้วยคณะผู้บริหารตำบลเทพนคร, ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพนคร, สมาชิกสภาตำบลเทพนคร, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านตำบลเทพนคร, กรรมการบริหารบริษัทน้ำตาลนครเพชร จำกัด, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, คณะกรรมการจัดการแข่งขัน, และนักกีฬา เข้าร่วมในพิธีปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


เนื่องด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร และคณะกรรมการชมรมกีฬาบ้านโคนเหนือ ประชาชนหมู่ที่ 9 ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ประจำตำบลเทพนคร เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2525 จนถึงปีนี้ ปี พ.ศ. 2562 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “บ้านโคนเหนือ คัพ” โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา โดยไม่หลงผิดไปกับสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติในปัจจุบันนี้

2. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามกับยาเสพติด

3. เพื่อส่งเสริมให้เยาชนและประชาชนได้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี

4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมเล่นกีฬาฟุตบอลประเพณี ประจำตำบลเทพนคร “บ้านโคนเหนือ คัพ” อย่างเสมอภาค

5. เพื่อสนับสนุนค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อีกทางหนึ่งด้วย
ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทถ้วย ก ทั้งหมด 9 ทีม แบ่งเป็น 3สายๆละ 3 ทีม ประเภทถ้วย ข ทั้งหมด 8 ทีม แบ่งเป็น 2 สายๆละ 4 ทีม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรต่างๆซึ่งผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีประจำตำบลเทพนคร “บ้านโคนเหนือคัพ” ครั้งที่ 38 มีดังนี้ ถ้วย ก. แชมป์ ได้แก่ทีมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ส่วนรองแชมป์ได้แก่ ทีมมะเดี่ยว FC และที่ 3 ร่วมได้แก่ ทีมบ้านโคนเหนือ FC กับ ทีมเทศบาลปากดง ส่วนประเภทถ้วย ข. ในตำบล เทพนคร แชมป์ ได้แก่ ทีมนครเพชร ส่วนรองแชมป์ได้แก่ ทีมโรงเรียนคณฑีพิทยาคม และที่ 3 ได้แก่ ทีมหมู่บ้านเกษตกรรมกำแพงเพชร

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น