กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันเรือพายพื้นบ้านส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบึงทับแรต  (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันเรือพายพื้นบ้านส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบึงทับแรต (มีคลิป)

vsportkamphaengที่บริเวณสระประมง หมู่ที่ 7 บ้านประดู่งาม ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือเป็นประธานเปิดโครงการจัดการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบึงทับแรต ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 โดย นายมานิต อยู่ครอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรตเปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันมาโดยมีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทภายในตำบล 5 ผีพาย จำนวน 8 ทีม 8 หมู่บ้าน และ 5 ผีพรายหญิง จำนวน 8 ทีม 8 หมู่บ้าน และประเภทภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ 5 ผีพรายชายจำนวน 4 ทีม ได้แก่ เทศบาลตำบลช่องลม เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ นอกจากนั้น ยังมีคู่พิเศษระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอลานกระบือ กับ ทีมผู้บริหารสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรตด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของชาวไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเสริมสร้างการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชนให้แข็งแรงยิ่งขึ้น


ภายหลังจากพิธีเปิดการแข่งขัน ได้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเฮฮาของ 8 หมู่บ้าน คือ “สะพานไม้ไผ่” กติกาให้แต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทนที่คิดว่าเก่งที่สุด คล่องตัวที่สุด สามารถเดินบนไม้ไผ่ลำเดียวในน้ำจนถึงเป้าหมาย เพื่อคว้ารางวัลเงิน 100 บาท มาหมู่ละ 1 คน ได้ผลปรากฏว่า ไม่มีตัวแทนหมู่ใดที่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ ตกน้ำเปียกปอนกันไปทุกคน สร้างเสียงหัวเราะชอบใจให้กับคนดูเป็นอย่างมากนอกจากนั้น ตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สส.เขต 2 จังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมกับประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้ทราบ อาทิ โครงการบัตรประชารัฐ การช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำกิน น้ำใช้ และยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นทั้ง นาข้าว มันสำปะหลัง และไร่อ้อย เป็นต้น

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น