กำแพงเพชร- งานเลี้ยงเปิดหีบอ้อยของชมรมรถยนต์บรรทุกอ้อยกำเเพงเพชร-ทรายทอง
สังคม

กำแพงเพชร- งานเลี้ยงเปิดหีบอ้อยของชมรมรถยนต์บรรทุกอ้อยกำเเพงเพชร-ทรายทอง

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ปั้มคลองสุขใจ นายธนพร วิจิตรพัชราภรณ ผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจ V.N.GROUP (วินัย เซอร์วิส) จัดงานเลี้ยงเปิดหีบอ้อยของชมรมรถยนต์บรรทุกอ้อยกำเเพงเพชร-ทรายทอง โดยมี พ.ต.ท.สุภาพ บัวดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเปิดหีบอ้อยของชมรมรถยนต์บรรทุกอ้อย กำเเพงเพชร-ทรายทองในครั้งนี้ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ และแขกผู้มีเกียรติ ทุกๆท่านเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งการจัดงานเลี้ยงเปิดหีบอ้อยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกของชมรม มาลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกรถที่ใช้เพื่อขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในพื้นจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง เฉพาะในช่วงฤดูการเปิดหีบเท่านั้น และเพื่อเป็นการดูแลสมาชิกในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีคุณยิ่ง นิยมชน ประธานชมรมและคณะกรรมการของชมรมคอยดูแล เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกและทันต่อเวลาอันสั้นที่จะนำอ้อยเข้าสู่โรงงานดังกล่าว

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น