กำแพงเพชร-ทม.เมืองร่วมกับวัดบางจัดพิธีทอดผ้าป่าแถวเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม(มีคลิป)
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-ทม.เมืองร่วมกับวัดบางจัดพิธีทอดผ้าป่าแถวเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม(มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น.นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าแถว ณ วัดบาง เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าแถว กันเป็นจำนวนมาก


การทอดผ้าป่าแถว ถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในโลกเนื่องจากประเพณีการนุ่งห่มของพระสงฆ์ กล่าวคือ สมัยพุทธกาล พระสงฆ์ทั้งหลายต้องเก็บเศษผ้าที่ชาวบ้านทิ้งแล้ว เพราะเปรอะเปื้อนด้วยของไม่สะอาด เป็นต้น จากที่ต่าง ๆ เอามาซัก ตัด เย็บย้อม ทำผ้านุ่งห่มดูเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควร ชาวบ้านบางท่านประสงค์จะถวายผ้าแต่พระสงฆ์ก็รับไม่ได้ เพราะพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้รับเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนชาวบ้าน และฟุ่มเฟือยเกินไป เมื่อเป็นเช่นนี้ ชาวบ้านจึงคิดหาวิธีที่จะให้พระสงฆ์มีผ้านุ่งห่มอย่างเพียงพอ โดยการนำผ้าไปทิ้งไว้ตามที่ต่าง ๆ พระสงฆ์ไปพบเข้าพิจารณาดูแล้วไม่มีเจ้าของหวงแหน จึงนำมาทำเป็นผ้านุ่งห่ม นี่เป็นมูลเหตุของการทอดผ้าป่า โดยจุดประสงค์รวม ๆ ก็คือ อุปถัมภ์พระสงฆ์ให้มีผ้านุ่งห่มนั่นเอง


ดังนั้นเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ร่วมกับวัดบาง วัดเสด็จ วัดคูยาง จัดพิธีทอดผ้าป่าแถวขึ้น ในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2562 เพื่อสืบสาน อนุลักษณ์ประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดกำแพงเพชร ให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร มีวัดที่สำคัญที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 3 วัด คือ วัดบาง วัดคูยาง และวัดเสด็จ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดพิธีทำบุญในวันสำคัญๆทางพระพุทธศาสนา ประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชร จึงได้นัดหมายกันประกอบพิธีทำบุญใหญ่ โดยจะหมุนเวียนกันไป ตามวัดทั้ง 3 วัด และเมื่อครบกำหนดประกอบพิธีทำบุญใหญ่ในวัดใด ก็จะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอื่นอีก 2 วัดมาร่วมประกอบพิธีกันในคราวเดียวกัน

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น