กำแพงเพชรข่าวกีฬา-ทีมกีฬาชักกะเย่อสากลจังหวัดกำแพงเพชรคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 ตากเกมส์  (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-ทีมกีฬาชักกะเย่อสากลจังหวัดกำแพงเพชรคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 ตากเกมส์ (มีคลิป)

vsportkamphaengทีมกีฬาชักกะเย่อสากลของโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์ “ ชิงชัย 294 เหรียญทอง จาก 49 ชนิดกีฬา ซึ่งทีมกีฬาชักกะเย่อสากลของโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ได้คว้าเหรียญทองประเภททีมหญิง และเหรียญเงินประเภททีมชาย มาครองได้สำเร็จ โดยมี นายสุวิทย์ ผลาผล  เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนทีมกีฬาชัก กะเย่อของโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร  โดยจังหวัดตากได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562


โดยมี 15 จังหวัด เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7266 คน ชิงชัย 294 เหรียญทอง จากการแข่งขัน 49 ชนิดกีฬา ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ "ช้างขาวเกมส์" ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2563 ที่จังหวัดตราด
สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จนบรรลุวัตถุประสงค์นับเป็นโอกาสดีของจังหวัดตาก ที่จะใช้กีฬาเป็นสื่อในการสนับสนุน พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น