กำแพงเพชรข่าวกีฬา-เทศบาลเมืองหนองปลิงจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน ตำบลหนองปลิง (ครั้งที่ 1) (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-เทศบาลเมืองหนองปลิงจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน ตำบลหนองปลิง (ครั้งที่ 1) (มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาวัดราษฎร์ศรัทธาราม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง จัด โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน ตำบลหนองปลิง (ครั้งที่ 1) โดยมีนายเทียนฉาย ประสานศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลิง ผู้นำชุมชน และนักกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพียงนางสาวชรินทร์ทิพย์ ลมไธสง ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองหนองปลิงกล่าวว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาสร้างบุคคลให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบนอกจากนี้การแข่งขันกีฬายังมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักกีฬา ช่วยฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจที่ดี โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ให้ห่างไกลยาเสพติดนำไปสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพต่อไปซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ

1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาออกกำลังกาย และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข่งแรง

2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ส่วนราชการ ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเยาวชนในพื้นที่ลดความแตกแยกและเรียนรู้ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งการแข่งขันฟุตบอล 5 คนในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  มีจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด โดยแบ่งเป็นประเภท อายุดังนี้ รุ่น เยาวชน จำนวน 4 ทีม และรุ่น ประชาชน จำนวน 16 ทีม

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น