กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลลานกระบือ เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2562 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลลานกระบือ เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2562 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ ,นายมงคล ขันเทียน รองนายกเทศมนตรี นายธีระชน สุขประเสริฐ ปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลลานกระบือ ได้เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2562 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ณ หอประชุมองค์การสหประชาชาติถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯโดยมีศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการมอบรางวัลเกียรติยศครั้งนี้ ซึ่งรางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง ความทุ่มเทในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น