กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ทุ่งรวงทองคัพ ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 3 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ทุ่งรวงทองคัพ ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 3 (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง นายปิยวัฒน์ เกษี ประธานชมรมฟุตบอลบ้านทุ่งรวงทอง และคณะครู บุคลากร ผู้นำชุมชน ได้จัด การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ทุ่งรวงทองคัพ ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 3 รุ่นประชาชนทั่งไป โดยมีดร.จุลพันธ์ ทับทิม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน มี นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีริส กล่าวรายงาน


การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ทุ่งรวงทองคัพ ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกๆฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เห็นคุณค่าของกีฬาที่เป็นวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยให้เยาวชนพ้นภัยจากยาเสพติด และมีผลดีอื่นๆตามมา เช่น เยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณธรรม เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องรีบเร่งปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติแบบยั่งยืน ซึ่งการแข่งขันกีฬามิได้มุ่งหวังแต่ชัยชนะ เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือซื่อเสียงเพียงอย่างเดียว ควรต้องมุ่งสร้างตนให้เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง เป็นผู้รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่เยาวชนและประชาชนสืบต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อจัดหาทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง

2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเลี่ยงยาเสพติด

3. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงความสามารถและค้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ และส่งเสริมสนับสนุนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป


โดยทำการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 มีนักกีฬาจากอำเภอพรานกระต่ายและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 24 ทีม

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น