กำแพงเพชรข่าวกีฬา- การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “ชากังราว เกมส์ ครั้งที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2562 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา- การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “ชากังราว เกมส์ ครั้งที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2562 (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่31 ตุลาคม พ.ศ 2562เวลา 09.30 น.นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “ชากังราว เกมส์ ครั้งที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพียงนางสาวสุชีลา อภัยราช ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชากังราว กล่าวรายงานว่า การแข่งขันกีฬานับเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นกุศโลบาย ในการบริหารจัดการหรือเป็นสื่อเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และวัตถุประสงค์อื่นๆอีกมากมาย เพราะการเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ยังสามารถสร้างสุขภาพจิตที่ดีทำให้ผู้เล่นสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังคำกล่าวที่ว่า “กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ ตัดทอนกิเลส ทำคนให้เป็นคน”และผู้แข่งขันกีฬาจะต้องเข้าใจปรัชญาการแข่งขันกีฬาคือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วแทนที่การเล่นกีฬาจะเป็นประโยชน์เพียงอย่างเดียว อาจก่อให้เกิดโทษตามมาด้วยเช่นการก่อการทะเลาะวิวาท การพนันขันต่อ หรือแม้แต่การสร้างความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง ครอบครัว สถาบันการศึกษาและประเทศชาติ


ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “ชากังราว เกมส์ ครั้งที่ 6” ประจำปี 2562 ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ถึง 31 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชากังราว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะการเล่นกีฬาแต่ละประเภทมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่เข้มแข็งมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงทั้งผู้เล่นและผู้ดู โดยมีนักกีฬา และกองเชียร์เข้าร่วม การแข่งขันจำนวนกว่า 600 คนโดยแบ่งออกเป็นคณะสีต่างๆจำนวน 4 คณะสี คือ สีเหลือง, สีชมพู , สีฟ้า ,และสีแดง ซึ่งทำการแข่งขันเป็น 7 ประเภทกีฬาคือ วอลเลย์บอล เปตอง บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เซปักตะกร้อและเปตอง พร้อมกันนี้ยังมีการแข่งขันเกมและกีฬาพื้น รวมทั้งให้มีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ของแต่ละคณะสี อีกด้วย

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น