กำแพงเพชร-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 225 เขต แสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 225 เขต แสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

vsportkamphaengกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา โดยข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมใจแสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ โดยร่วมกับสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคม/สมาพันธ์ครูทุกจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ได้ศึกษาแนวคิดและทิศทางการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการที่จะมีส่วนได้เสียอย่างสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลในอนาคตของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีสภาพที่เปลี่ยนไป ไม่ชัดเจนว่าจะเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ จะคงเดิมหรือตกต่ำลง อาจส่งผลต่อการบริหารและการจัดการศึกษาได้


ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างที่ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสำคัญ และขอเป็นกลุ่มแนวร่วมในการคัดค้านและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ โดยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมใจแสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ด้วยการแต่งกายชุดดำ โดยร่วมกับสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคม/สมาพันธ์ครูทุกจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 225 เขตพื้นที่ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562


ทั้งนี้ กลุ่มข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้รับความเมตตาจาก นายสมวุฒิ ศรีอำไพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และที่ปรึกษากลุ่มข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอด จน ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการแสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ด้วยการใส่ชุดดำ

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น