กำแพงเพชรข่าวกีฬา-เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีวังบัวคัพ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีวังบัวคัพ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีวังบัวคัพ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมด้วย นายวิสิษฐ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง, ดร.ไอศูนย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร,นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย,นายสันติ หวดเสนา สจ.เขต 1 อำเภอคลอง ขลุง โดยมี นายถาวร เหมือนศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ในนามประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี วังบัวคัพ ที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กล่าวรายงาน


เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี วังบัวคัพครั้งที่ 32 ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2563 ขึ้นเป็นประจำทุกปี และกำหนดจัดขึ้นเป็น 2 ประเภทกีฬาได้แก่ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 7 ตุลาคมถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ

2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลในตำบลวังบัวและตำบลใกล้เคียงไปสู่การเป็นนักกีฬาในระดับที่สูงขึ้น

3.เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมความสามัคคีของประชาชนในตำบลวังบัวและใกล้เคียง

5. เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปห่างไกลยาเสพติดโดยหลังจากพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงเตะฟุตบอลกระชับมิตร 4 เส้า คู่พิเศษ ระหว่างทีมสิงโตเมืองกำแพงพบกับทีม VIP ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีทีมฟุตบอล VIP เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 ทีมประกอบไปด้วย ,ทีมสิงโตเมืองกำแพง , ทีม VIP ฉะเชิงเทรา,ทีมช้างน้อยชากังราว, ทีมชมรมฟุตบอลคลองขลุงซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางประชาชนที่เข้าร่วมชมต่างส่งเสียงเชียร์ด้วยความสนุกสนาน

 // ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น