กำแพงเพชรข่าวกีฬา- เปิดการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนเทพนคร
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา- เปิดการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนเทพนคร

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายนเรศ อินทปัตย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ของกลุ่มโรงเรียนเทพนคร โดยมี นายอวยชัย พิลึก ประธานกลุ่มโรงเรียนเทพนคร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้


โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 11 โรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักกีฬาจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทพนคร เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน ซึ่งมีการแข่งขันกีฬารวม 6 ประเภท ได้แก่ 1 ฟุตบอลชาย - หญิง 2 วอลเล่ย์บอลชาย – หญิง 3 เซปักตระกร้อ 4 เปตอง 5 กีฬาพื้นบ้านชั้นอนุบาล
โดยได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากเทศบาลตำบลเทพนคร ผู้นำชุมชน โรงงานน้ำตาลนครเพชร บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี จำกัด บริษัท เอฟ ดี กรีน จำกัด ที่ได้เห็นความสำคัญของการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดทักษะทางการกีฬา อีกทั้งยังพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 // ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น