กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนสาธิต บ้านวังยาง ประจำปี 2562(มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนสาธิต บ้านวังยาง ประจำปี 2562(มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิต บ้านวังยาง หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนสาธิต เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน พร้อมด้วย นายดุสิต บูชาเกียรติ ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างพร้อมเพรียง


การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสาธิตได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

2 เพื่อฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

3 เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา

4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ

5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะสี 4 สีคือ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว และสีฟ้า โดยมีกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันคือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้านนอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดกองเชียร์ของแต่ละสีอีกด้วย การแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อเจริญเติบโตเป็นประชาชนที่ดีมีคุณภาพอันเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตของชาติบ้านเมืองสืบไป 

ขอบคุณภาพสวยๆ Kanoksak PohPalad Rambutr 

 // ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น