กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาสีภายในด้านยาเสพติด โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาสีภายในด้านยาเสพติด โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

vsportkamphaengเมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562พร้อมด้วย นางสาวปภาวรินทร์ ใจว่อง ประธานคณะกรรมการการศึกษา นางวรวรรณี วัฒนศิร ิผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักกีฬาโรงเรียนโกสัมพีนครซึ่งการดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายในด้านยาเสพติดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 ตุลาคม 2562 รวม 2 วัน โดยนมีการแข่งขันกีฬา 7 ชนิดกีฬาได้แก่ 1.ฟุตบอล 9 คน 2.วอลเลย์บอล 3.ตะกร้อ 4.เทเบิลเทนนิส 5.เปตอง 6.กรีฑา 7.กีฬาพื้นบ้านทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือเพื่อพัฒนาสุขภาพบุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดให้แก่นักเรียนเพื่อสร้างความสามัคคีภายในสถาบันรู้จักการทำงานเป็นทีม เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้ นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬาให้มีมาตรฐานเพื่อเป็นตัวแทนกีฬาของโรงเรียนต่อไป

 // ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น