กำแพงเพชร- สวยตรึงใจสาวเมืองกำแพง การประกวดธิดากล้วยไข่ ภายในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2562 (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร- สวยตรึงใจสาวเมืองกำแพง การประกวดธิดากล้วยไข่ ภายในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2562 (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดธิดากล้วยไข่ ภายในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2562 โดยมี นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ,ดร.ประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ,นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ,หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการร่วมตัดสิน ซึ่งมีหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ส่งสาวงามเข้าประกวดด้วยเช่นกัน โดยมีสาวงามเข้าร่วมการประกวดธิดากล้วยไข่ ประจำปี 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 43 สาวงาม ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจร่วมเชียร์สาวงามนับพันคนสืบเนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง"ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายนถึง 9 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงตำบลนครชุม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเลขานุการมีหน้าที่จัดการประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้เข้าประกวด รางวัล การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและเชิญชวนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้เข้าประกวดร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 กิจกรมการร่วมเดินขบวนแห่และร่วมพิธีเปิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 และกิจกรรมการประกวดรอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 และจะดำเนินการประกวดรอบตัดสินในวันนี้โดยผู้ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย


ชนะเลิศดับที่ 1 ได้แก่ สาวงามเบอร์ 43 นางสาว อาทิมา สกุลคำ ( น้องใบเฟิร์น ) อายุ 24 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 48 กก. หจก.รณชัยการเกษตร ส่งเข้าประกวด คว้ารางวัลธิดากล้วยไข่ประจำปี 2562 ไปครอง


รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาวงามเบอร์ 24 นางสาว ณัฏฐณิชา เหลี่ยมเคลือบ ( น้องบิวตี้ ) อายุ 20 ปี ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 52 กก.ที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ส่งเข้าประกวด และคว้ารางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ในการประกวดธิดากล้วยไข่ ประจำปี 2562 อีกด้วย


รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาวงามเบอร์ 4 นางสาว กิติญาพร อินใต้ ( น้องลูกปัด ) อายุ 22 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 56 กก. สำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร ส่งเข้าประกวด


รองชนะเลิศอันดับที่ 3 สาวงามเบอร์ 28 นางสาวณัฐมน ศรีราพัฒนท์ ( น้องกุ๊กกู๋ ) อายุ 18 ปี ส่วนสูง 161 ซม.น้ำหนัก 45 กก. สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ส่งเข้าประกวด


รองชนะเลิศอันดับที่ 4 สาวงามเบอร์ 1 นางสาว สกาวเดือน อิ่มชา ( น้องลูกอึ่ง ) อายุ 20 ปี ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 54 กก. ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ส่งเข้าประกวด


และรางวัลขวัญใจเมืองกำแพง ในการประกวดธิดากล้วยไข่ ประจำปี 2562 ได้แก่ นางสาว ณัฐพร เกินการ (น้องมิงค์) อายุ 27 ปี ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 57 กก.โรงพยาบาลกำแพงเพชร ส่งเข้าประกวด


 ขอบคุณภาพสวยๆจาก MR.K Photograph

// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น