กำแพงเพชรข่าวกีฬา- ประชาชนชาวชุมชนทุ่งสวน ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา- ประชาชนชาวชุมชนทุ่งสวน ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา "ทุ่งสวนคัพ" ครั้งที่ 2 (มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา ทุ่งสวนคัพ ครั้งที่ 2 โดยมี นางณัฎฐา สนิทมาก ประธานชุมชนทุ่งสวน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร่วมด้วย ชาวชุมชนทุ่งสวน เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีเปิดซึ่งการแข่งขันกีฬา "ทุ่งสวนคัพ" ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้มีชุมนุมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ ชุมชนเกาะทวี, ชุมชนกะโลทัย, ชุมชนทุ่งสวน, ชุมชนเกาะแขก, ชุมชนเพชรวารินพัฒนา, ชุมชนทรัพย์ทวี, และชุมชนท่อทองแดง


สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้แสดงออกซึ่งความสามารถตามศักยภาพและความถนัดทางด้านกีฬา การแสดงออกถึงการมีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสามัคคี รู้จักนำเวลาว่างไปทำประโยชน์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง อปท. สถานศึกษา และ ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกัน 1) รั้วชายแดน 2) รั้วชุมชน 3) รั้วสังคม 4) รั้วครอบครัว และ 5) รั้วโรงเรียน


พร้อมกันนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกชุมชน และมีการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมาร่วมกิจกรรมกับเยาวชนในครั้งนี้อีกด้วย

 // ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น