กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Mcu.นครสวรรค์ ครั้งที่ 8  ชากังราวเกมส์  (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Mcu.นครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ชากังราวเกมส์ (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ริมปิง ดร.จุลพันธ์ ทับทิม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Mcu.นครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ชากังราวเกมส์ ประจำปี 2562 โดยมี นายณัฐสันต์ นันทวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชรในนามคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ซึ่งการจัดกีฬาสัมพันธ์ในครั้งนี้ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา ภายใต้การกำกับของรัฐ เป็นสถานศึกษาทางพุทธศาสนาที่บูณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และมีหน่วยงานในกำกับ 3 แห่งประกอบด้วยวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร,วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ,และหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร จึงร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ โดยเริ่มจาก มิติเล็กๆที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของ บุคลากรและนิสิต ซึ่งเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2555 ซึ่งในปีนั้นวิทยาลัยสงฆ์นคสวรรค์เป็นเจ้าภาพครั้งแรก และได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรื่อยมาโดยในปี พ.ศ.2562 นี้ หน่วยวิทยบริการฯวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ MCU นครสวรรค์ ครั้งที่ 8 โดยใช้ชื่อว่า"ชากังราวเกมส์" ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร,คณาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ ,นิสิต ,และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกว่า 400 คน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.เพื่อส่งเสริมคณาจาย์เจ้าหน้าที่และนิสิตให้รู้จักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คณาจาย์เจ้าหน้าที่และนิสิตรู้รักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

3. เพื่อสานสัมพันธ์ให้คณาจาย์เจ้าหน้าที่และนิสิตของวิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ,วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี , และหน่วยวิทยบริการฯวัดพระบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชร

 // ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น