กำแพงเพชร- กิจกรรมมอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์(มีคลิป)
สังคม

กำแพงเพชร- กิจกรรมมอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์(มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1) วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ร่วมกับร้านพอใจบิวตี้ นำโดยอาจารย์รสินทรา สุ่มทรัพย์ อาจารย์แผนกช่างเสริมสวยวิทยาลัยสารพัดช่าง ได้นำคณะนักศึกษาและศิษย์เก่ากว่า 30 คน เดินทางนำสิ่งของ อาหาร เสื้อผ้าของเล่น และขนม ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญในจังหวัดกำแพงเพชร ไปมอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดารการเดินทางค่อนข้างยากลำบากห่างจากอำเภอวังเจ้า จังหวัดตากราว 40 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการตัดผมให้กับนักเรียนทั้งหญิง-ชาย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 122 คน ด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบริการสังคม เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆต่อไป

 // ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น