กำแพงเพชร – ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดการแสดงโขน ตอน ยักษิณียุยง อสุรพงศ์มั่นสุจริต พระจักรกฤษปราบมาร(มีคลิป)
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร – ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดการแสดงโขน ตอน ยักษิณียุยง อสุรพงศ์มั่นสุจริต พระจักรกฤษปราบมาร(มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชคมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยว มรดกโลก จังหวัดสุโขทัย 2562 กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย และจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เนื่องด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยและจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดการแสดงการบรรเลงดนตรีร่วมสมัยพร้อมด้วยนักแสดงรับเชิญจากภาพยนตร์เรื่องโหมโรง การแสดงหุ่นละครเล็กคณะโจหลุ่ยส์ ในชุดครุฑยุดนาค การแสดงโขนกลางแปลง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน"ยักษิณียุยง อสุรพงศ์มั่นสุจริต พระจักรกฤษปราบมาร" โดยมีนักแสดงและศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา และเยาวชนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์ จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฏศิลป์ดนตรี อีกทั้งยังเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากซึ่งการจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในครั้งนี้ มีประชาชนทั่งไป นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก

// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
12
13ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น