กิจกรรมท่องเที่ยว เส้นทางไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า แอดกำแพงเพชร
เที่ยว

กิจกรรมท่องเที่ยว เส้นทางไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า แอดกำแพงเพชร

vsportkamphaengเมื่อ17 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณ ถนนหน้าศาลหลักเมืองกำแพงเพชร นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุโขทัย พื้นที่รับผิดชอบ สุโขทัย – กำแพงเพชร จัด กิจกรรม อเมซิ่งไทยเท่ ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้าแอ๊ดกำแพงเพชร โดยเปิดให้บริการประชาชนที่มีความประสงฆ์จะเดินทางด้วยรถรางไฟฟ้าไหว้พระขอพร และเที่ยวชมเส้นทางประวัติศาสตร์ เมืองโบราณกำแพงเพชรเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆปี โดย ททท. สำนักงานสุโขทัย พื้นที่รับผิดชอบ สุโขทัย – กำแพงเพชร จัดรถรางให้บริการประชาชนที่สนใจในกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16-17 ก.ค. 2562 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ซึ่งจะจัดการและแบ่งการบริการเป็น 4 รอบ ได้แก่ รอบแรก ตั้งแต่เวลา 09.30 น. รอบที่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. รอบที่ 3 เวลา 10.30 น. และรอบที่ 4 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.นอกจากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการนั่งรถรางชมเมืองเก่าและไหว้พระเมืองกำแพงแล้ว ยังมีดอกไม้ธูปเทียน ไว้คอยให้บริการผู้ที่เข้ามาใช้บริการรถรางฟรีอีกด้วย

// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น