จังหวัดกำแพงเพชรจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
เที่ยว

จังหวัดกำแพงเพชรจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พันเอก ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายองอาจ สังคหถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร


โดยมีนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร รับทราบข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร และร่วมกัน วางแนวทางและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกำแพงเพชร และเพื่อส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยวต่อไป

 สนับสนุนข่าวโดย

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น